Wydawnictwo KAMERA
Barbara i Robert Gauer Sp. j.
78 -100 Kołobrzeg, ul. Jasna 7, tel. +48 94 354 22 36
biuro@kamerapress.pl
Dział handlowy:

Ewelina Słowik +48 693 234 232
ewelina@kamerapress.pl

Agnieszka Winiszewska +48 781 449 803
agnieszka@kamerapress.pl

Marcin Gauer +48 608 573 611
marcin@kamerapress.pl

Kierownik drukarni:

Jarosław Robaczyński +48 601 324 300
jarek@kamerapress.pl